fbpx

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

I.
Wskazanie Administratora danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Nadzieja dla Przyszłości w Warszawie ul. Skibicka 5, 02-269 Warszawa (zwana dalej Fundacją) wpisany do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych w dziale A pod poz.157 w dniu 10.10.2003 r.

 

II.
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Fundacja przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

 1. w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży
  i realizacji jej postanowień w przypadku korzystania ze sklepu art. 6 ust.1 lit.b RODO,
 2. w celu dostarczenia Pani/Panu przesyłki, która została zamówiona dla Pani/Pana  przez osobę, która zawarła z nami umowę sprzedaży oferowanych przez nas produktów, ponieważ jest to niezbędne dla ochrony Pani/Pana  żywotnych interesów (art. 6 ust 1 list d RODO)
 3. gdy jest to niezbędne do wykonania innych statutowych zadań Fundacji, pod warunkiem, że
  dotyczy to członków, byłych członków tej organizacji lub osób utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku jego działalnością i zapewnione są pewne gwarancje ochrony przetwarzanych danych
 4. przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony
 5. w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych (nie dotyczy danych szczególnych kategorii) z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (art. 6 ust.1 litera f RODO) w szczególności:
  1. w celach marketingu produktu,
  2. w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,
  3. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w zakresie i celu wyrażonym w treści zgody.
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem ( art. 6 ust.1 list f RODO).

 

III.
Obowiązek podania danych osobowych Fundacji

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży, wynika z realizacji obowiązków nałożonych z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z statutowych zadań Fundacji. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Podobnie, podanie danych adresata przesyłki (osoby trzeciej nie będącej stroną umowy sprzedaży) jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży połączonej z zobowiązaniem doręczenia przesyłki osobie trzeciej. W zakresie w jakim dane osobowe zbierane są na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

IV.
Informacje o odbiorcach danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym , do celów badań
  naukowych lub celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO,
 2. podmiotom powiązanym z Fundacją na podstawie zgody,
 3. pracownikom Fundacji,
 4. podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie tj. firmy kurierskie współpracujące z nami w celu
  doręczenia zakupionych towarów, biura księgowe

 

V.
Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą realizowane przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt II; w zakresie stosunku członkostwa przez czas jego trwania, a po tym czasie przez okres i z w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie jak wyżej,  a przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy do czasu wycofania tej zgody.

 

VI
Administrator nie opiera swoich decyzji wywołujących skutki prawne wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji lub na profilowaniu (art. 22 RODO)

 

VII
Prawa osoby, której dane dotyczą

Fundacja pragnie zapewnić, że przysługują Pani/Panu następujące prawa wynikające z RODO

 1. dostępu do danych, w tym prawo uzyskania kopii
 2. sprostowania, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. usunięcia, gdy dane nie są już niezbędne do celów dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane – tzw. prawo do bycia zapomnianym
 4. ograniczenia przetwarzania
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych skutkującego prawem do bycia zapomnianym
 6. przenoszenia danych
 7. skargi do organu nadzorczego
 8. cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie oparto na zgodzie

 

VIII
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje
Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

IX
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

X
Przekazywanie danych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych

Fundacja nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.

 

11
Pliki cookie

Serwis ndp.org.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane pliki typu cookies umożliwiają:

 1. dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników,
 2. tworzenie statystyk oglądalności serwisu,
 3. utrzymanie sesji Użytkownika ( po zalogowaniu ), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z serwisu Kościół Chwały bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeśli nie zgadzasz się z zapisywaniem tych danych prosimy o zmianę ustawień przeglądarki bądź opuszczenie witryny.

Jakie dane są zapisywane w ciasteczkach i w jakim celu się je stosuje?

W celu usprawnienia działania serwisu, na dysku twardym komputera użytkownika mogą być zapisywane pliki tekstowe, tzw. ciasteczka (cookies). Przykładowe ciasteczka służące do określenia statystyk Google Analitics to: _utma,  _utmc, _utmz.

Jak zablokować ciasteczka?

Użytkownik może zdecydować o zapisywaniu bądź nie ciasteczek w ustawieniach przeglądarki.

 1. w przeglądarce Firefox: Opcje > Prywatność
 2. w przeglądarce Chrome: Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści
 3. w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność (pozwala wybrać różne poziomy ochrony) > Zaawansowane
 4. przeglądarce Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

W każdej przeglądarce ustawienia ciasteczek ustawia się osobno.

Serwis www. nadziejadlaprzyszlosci.pl nie dokonuje sprzedaży ani nie udostępnia ciasteczek podmiotom trzecim.

W ciasteczkach nie są przechowywane dane osobowe wrażliwe.

Newsletter

  Zapisz się do newslettera aby otrzymać 10% rabatu na zakupy