fbpx

60.00

Komplet nauczań z seminariów “Szkoła Służby” 2018/2019 (4 edycje)

Nauczania zarejestrowane podczas spotkań Szkoły Służby, które odbyły się w dniach: 7-8 grudnia 2018 r., 22-23 marca 2019 r., 28-29 czerwca 2019 r., 4-5 października 2019 r.

SSPack
Share

Nauczania zarejestrowane podczas spotkań Szkoły Służby, które odbyły się w dniach: 7-8 grudnia 2018 r., 22-23 marca 2019 r., 28-29 czerwca 2019 r., 4-5 października 2019 r.

“Szkoła Służby” to dwudniowe seminaria przeznaczone dla wszystkich wierzących czynnie zaangażowanych w pracę kościołów lokalnych, placówek misyjnych i innych grup budujących Ciało Chrystusa. Płyta zawiera ponad 20 godzin nauczań. Głoszący: pastorzy Kościoła Chwały: Marcin Podżorski, Urszula Podżorska, Janusz Szarzec, Agnieszka Onyszczuk, Marta Wróbel oraz Mary Seidler.

Format: pliki mp3, zawartość 4 CD

Szkoła Służby z dn. 7-8 grudnia 2018  
 1. Boże cykle – pastor Marcin Podżorski
 2. Dary Służb – pastor Marcin Podżorski
 3. Co Bóg rozdzielił, człowiek niech nie łączy – pastor Agnieszka Onyszczuk
 4. Zagrożenia w budowaniu kościoła – pastor Janusz Szarzec
 5. Nieustanny rozwój w Bogu – pastor Marcin Podżorski
 6. Budowanie w czasach zamętu – pastor Marcin Podżorski
 7. Poziomy wolności finansowej – pastor Marta Wróbel
Szkoła Służby z dn. 22-23 marca 2019 r.
 1. Wybory na drodze Bożej: Ai czy Betel cz.1 i cz.2 –  pastor Marcin Podżorski:
 2. Chodzenie w Duchu Objawienia –  pastor Marcin Podżorski
 3. Rozpoznawanie fałszywych służb –  pastor Marcin Podżorski
 4. Wołanie Boże o wyzwolicieli –  pastor Marcin Podżorski
 5. Pan otworzył swoją zbrojownię –  pastor Marcin Podżorski
 6. Od skażenia do dziedziczenia –  pastor Marta Wróbel
 7. Boże wołanie o ludzi – pastor Janusz Szarzec
 8. Łaska do odzyskania dziedzictwa –  pastor Agnieszka Onyszczuk
Szkoła Służby z dn. 28-29 czerwca 2019 r.
 1. Świadomość obecności Bożej – pastor Agnieszka Onyszczuk
 2. Miasto na górze – pastor Ula Podżorska
 3. Uwalnianie rzeki Ducha cz 1 i cz 2 – pastor Marcin Podżorski
 4. Uwalnianie z więzów – pastor Janusz Szarzec
 5. Wiara do zdobywania królestw – pastor Marta Wróbel
Szkoła Służby z dn. 4-5 października 2019 r.
 1. Budowanie obozu Bożego cz.1 i cz.2 –  pastor Marcin Podżorski
 2. Ekspansja królestwa – pastor Mary Seidler
 3. Ludzie przeznaczenia –  pastor Janusz Szarzec
 4. Klucze do złamania ograniczeń w życiu cz.1 i cz.2 –  pastor Marcin Podżorski
 5. Wpływ –  pastor Marta Wróbel
 6. Modlitwa o kraj –  pastor Urszula Podżorska
 7. Patriotyzm – pastor Janusz Szarzec
Waga 0.160 kg
Wymiary 25 × 130 × 240 cm
Liczba plyt

4

Typ nośnika

CD mp3

wydawnictwo

Kościół Chwały

Rok wydania

2019